O nás

Zemědělská společnost ZEMA MARKVARTICE a.s.

Zemědělská společnost ZEMA MARKVARTICE a.s. hospodaří v okrajové řepařské oblasti v nadmořské výšce 330-398 m n. m., v okrese Jičín v Královehradeckém kraji, na rozloze celkem 1753 ha zemědělské půdy. Z této výměry přibližně 100 ha zaujímají louky určené na výrobu sena a travní senáže pro chov skotu, zbytek výměry 1653 ha je orná půda typu středně těžké hnědozemě. Společnost zaměstnává v současnosti 43 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru v živočišné, rostlinné výrobě a na technickém úseku.

Živočišná výroba

V živočišné výrobě se zabýváme chovem červenostrakatého skotu, v průměrném počtu 1450 kusů všech věkových kategorií v celkem pěti stájích. Chov býků v Markvarticích se stabilizoval na počtu 550 kusů a představuje největší část ročních tržeb ze živočišné výroby. Ve velkovýkrmně jsou vedle býků ustájeny jalovice určené většinou k reprodukci vlastního stáda krav. V kravíně K 235 v Markvarticích chováme krávy s tržní produkcí mléka v počtu 245 kusů s užitkovostí 8385 litrů za uzavřenou laktaci. Narozená telata chováme v kravíně v Markvarticích v počtu 60 kusů, větší telata jsou ustájena ve dvou teletnících v Rakově a v jednom ve Skuřině.

7a-1

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě pěstujeme všechny tradiční zemědělské komodity. Největší výměru zaujímá pšenice ozimá. Pro zajištění krmivové základny pěstujeme na nemalých výměrách kukuřici na siláž a vojtěšku na senáž. Dále pěstujeme řepku ozimou, ječmen ozimý, cukrovou řepu, kukuřici na zrno, triticale, oves a jiné.

3 (2)

Historie

Zemědělství v oblasti Markvartic má dlouhou a starobylou tradici. Markvartice jako kolonizační ves jsou od svého vzniku už ve 13.století propojeny se zemědělskou činností. Místním symbolem je ze všech stran dobře viditelný markvartický kostel, zasvěcený sv. Jiljí, jenž je považován za ochránce pastevců a zemědělců. Postupným slučováním menších družstev vzniklo JZD Markvartice, které bylo od 70. let minulého století součástí velkého hospodářského celku JZD Nástup Sobotka. V roce 1991 došlo k oddělení a vzniku samostatného JZD Markvartice – přímému předchůdci dnešní společnosti. Naše zemědělská činnost v přítomnosti je pokračováním a navazováním na práci našich předků. Doufáme, že i po nás přijdou generace našich potomků, kteří budou pokračovateli tradičního českého zemědělství v oblasti Markvartic.